11. ἀμπελὼν ἐγενήθη τῷ Σαλωμων ἐν Βεελαμων ἔδωκεν τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ τοῖς τηροῦσιν ἀνὴρ οἴσει ἐν καρπῷ αὐτοῦ χιλίους ἀργυρίου
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina