Znaleziono 26 Wyniki dla: rettenetes

 • És a gyermekeik: rettenetes fajzat, nép, melynek neve sincs, ország számûzöttje. (Jób könyve 30, 8)

 • Rettenetes dolgok fordultak ellenem, szelek szárnyán eltûnt méltóságom, akárcsak a felhõ, elszállt boldogságom. (Jób könyve 30, 15)

 • Rettenetes vagy! Ki állhat meg elõtted, haragod hatalma elõtt? (Zsoltárok könyve 76, 8)

 • A mellett az ember mellett, aki nem sokkal elõbb még a csillagokat akarta elérni, nem tudott senki megmaradni rettenetes szaga miatt. (Makkabeusok II. könyve 9, 10)

 • Az is rettenetes nyavalya, hogy úgy kell elmennie, ahogy jött. Mit használ hát neki, hogy szelet hajszol? (Prédikátor könyve 5, 15)

 • Igen, eljön az Úr rettenetes napja. Bosszúval és izzó haraggal lesz telve, hogy pusztasággá tegye a földet, és kiirtsa színérõl a bûnösöket. (Izajás könyve 13, 9)

 • Az Úr hallatni fogja fölséges hangját, és megmutatja rettenetes karját, amellyel lesújt izzó haragjában; emésztõ tûz, orkán, zápor és jégesõ alakjában. (Izajás könyve 30, 30)

 • Adjatok le tûzjelet Sion felé! Meneküljetek! Ne késlekedjetek! Mert veszedelmet hozok észak felõl, rettenetes pusztulást. (Jeremiás könyve 4, 6)

 • Rettenetes szél kerekedik parancsomra; és kimondom rájuk ítéletemet. (Jeremiás könyve 4, 12)

 • Borzalmas, rettenetes dolgok történnek ezen a földön: (Jeremiás könyve 5, 30)

 • Ha búzát vetnek, tövist aratnak; fáradnak, mégsem boldogulnak. Szégyent vallanak aratáskor az Úr rettenetes haragja miatt. (Jeremiás könyve 12, 13)

 • Sõt, magam harcolok ellenetek kinyújtott kézzel, hatalmas karral, ádáz haragomban, rettenetes indulatomban. (Jeremiás könyve 21, 5)


“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina