Znaleziono 46 Wyniki dla: helyett

 • Ádám megismerte feleségét és az fiút szült neki, akit Szetnek nevezett, "mert - úgymond - Isten más utódot adott nekem Ábel helyett, akit Kain megölt." (Teremtés könyve 4, 25)

 • Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost, és feláldozta égõáldozatul a fia helyett. (Teremtés könyve 22, 13)

 • Hátha megtapogat atyám. Akkor olyan leszek a szemében, mint aki tréfát ûz vele, s átka ér áldása helyett." (Teremtés könyve 27, 12)

 • azért a te szolgád szeretne itt maradni a fiú helyett, mint uramnak rabszolgája, a fiú pedig menjen haza testvéreivel. (Teremtés könyve 44, 33)

 • Az engesztelés szertartását a pap végezze el, akit apja helyett fölkentek és beiktattak a szolgálatba. Öltse magára a vászonruhát, a megszentelt ruhát, (Leviták könyve 16, 32)

 • Nem lehet sem kicserélni, sem mással helyettesíteni, vagyis jót adni a rosszért vagy rosszat adni a jóért. Ha valamely állat helyett másikat adnak, mindkettõ szent dologgá válik. (Leviták könyve 27, 10)

 • Vedd számba nekem - az Úr vagyok - a levitákat Izrael fiainak elsõszülöttei helyett, és a leviták barmait Izrael fiai barmainak elsõszülöttei helyett." (Számok könyve 3, 41)

 • "Vedd a levitákat Izrael fiainak elsõszülöttei helyett, s a leviták barmait barmaik helyett, legyenek a leviták az enyéim - az Úr vagyok. (Számok könyve 3, 45)

 • Hiszen nekem adták õket egészen, Izrael fiai közül. A magam számára lefoglaltam õket Izrael elsõszülöttei helyett, akik elsõként nyitják meg anyjuk méhét. (Számok könyve 8, 16)

 • Lefoglaltam magamnak Lévi fiait Izrael fiainak elsõszülöttei helyett, (Számok könyve 8, 18)

 • s Izrael fiai közül odaadtam a levitákat Áronnak és fiainak, hogy Izrael fiai nevében ellássák a megnyilatkozás sátorának szolgálatát, s Izrael fiai helyett engeszteljenek, nehogy csapás érje Izrael fiait, amikor Izrael fiai a szentélyhez közelítenek." (Számok könyve 8, 19)

 • Dávid így válaszolt Michalnak: "Az Úr elõtt táncoltam! Az Úr életére, aki engem atyád és egész háza helyett kiválasztott, s megtett fejedelemnek az Úr népe, Izrael fölött: Az Úr elõtt igenis táncolok. (Sámuel II. könyve 6, 21)


“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina