Znaleziono 2330 Wyniki dla: amikor

 • József volt az úr az országban: õ adott el gabonát az egész népnek. Amikor József bátyjai megérkeztek, földig meghajoltak elõtte. (Teremtés könyve 42, 6)

 • Késõbb így szóltak egymáshoz: "Valóban bûnösök vagyunk öcsénk miatt. Láttuk lelkének kínját, amikor kérlelt bennünket, de nem hallgattunk rá. Ezért ért bennünket ez a csapás." (Teremtés könyve 42, 21)

 • Amikor egyikük a szálláson kinyitotta a takarmányos zsákot, hogy szamarának enni adjon, észrevette a pénzt: a zsákjában volt felül. (Teremtés könyve 42, 27)

 • Ezután kiürítették zsákjaikat. Mindegyikük erszénye ott volt felül a zsákjában. Amikor erszényüket meglátták, megijedtek õk is, atyjuk is. (Teremtés könyve 42, 35)

 • Amikor József meglátta köztük Benjamint, megparancsolta háza gondnokának: "Vezesd a férfiakat házamba, vágass le egy állatot és készítsd el, mivel a férfiak délben nálam ebédelnek." (Teremtés könyve 43, 16)

 • De amikor a szállásra értünk, a takarmányos zsákunkban ott találtuk mindegyikünknek a pénzét felül a zsákban, a mi pénzünket teljes súlyban. (Teremtés könyve 43, 21)

 • Amikor József belépett a házba, átadták neki az ajándékot, amit hoztak és földig hajoltak elõtte. (Teremtés könyve 43, 26)

 • Alig hagyták el a várost és még nem mentek messzire, amikor József így szólt háza gondnokához: "Rajta, siess azok után az emberek után. Ha utoléred õket, mondd nekik, hogy miért viszonozták a jót rosszal? Miért loptátok el ezüstpoharamat? (Teremtés könyve 44, 4)

 • Hiszen uram ebbõl iszik és ebbõl szokott jósolni? Megsértettétek, amikor ezt tettétek!" (Teremtés könyve 44, 5)

 • Amikor az utolérte õket, elmondta nekik. (Teremtés könyve 44, 6)

 • Amikor Júda és testvérei József házához értek, õ még otthon volt. Leborultak elõtte a földre. (Teremtés könyve 44, 14)

 • Amikor mi visszatértünk a te szolgádhoz, atyánkhoz, közöltük vele uram szavait. (Teremtés könyve 44, 24)


“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina