Znaleziono 31 Wyniki dla: akaratát

 • A testvérek, akik velem együtt feljöttek, kedvét szegték a népnek, én azonban teljesítettem az Úr, az én Istenem akaratát." (Józsue könyve 14, 8)
 • Azon a napon Mózes ezt az esküt tette: "Tudd meg, a föld, amelyet lábad bejárt, a tied lesz örökségképpen, a tied és utódaidé örökre, mert teljesítetted az Úr, az én Istenem akaratát." (Józsue könyve 14, 9)

 • Így Hebron mind a mai napig a kenizita Jefunne fiának, Kálebnek örökrésze maradt, mert teljesítette az Úrnak, Izrael Istenének akaratát. (Józsue könyve 14, 14)

 • Az Úr adjon neked bölcsességet és okosságot, és nyilvánítsa ki neked Izraelre vonatkozó akaratát. Te pedig tartsd meg az Úrnak, a te Istenednek a törvényét. (Krónikák I. könyve 22, 12)

 • Most hát dicsõítsétek meg az Urat, atyáitok Istenét, teljesítsétek akaratát és különüljetek el a föld népétõl és az idegen asszonyoktól." (Ezdrás könyve 10, 11)

 • Áldjátok az Urat, égi seregek, mind, ti szolgái, kik teljesítitek akaratát! (Zsoltárok könyve 103, 21)

 • Tûz és jégesõ, felhõ és hó, dübörgõ viharok, melyek akaratát teljesítitek. (Zsoltárok könyve 148, 8)
 • Készségesen szolgáltuk atyádat, teljesítettük akaratát, engedelmeskedtünk parancsainak. (Makkabeusok I. könyve 6, 23)

 • Adjon mindnyájatoknak Õt félõ, akaratát bizalommal, készségesen teljesítõ szívet. (Makkabeusok II. könyve 1, 3)

 • Melyik ember képes fölismerni Isten akaratát, és ki tudja elgondolni, mit kíván az Úr? (Bölcsesség könyve 9, 13)

 • Hadd emlékezzem meg az Úr mûveirõl, hadd beszéljem el azt, amit a szememmel láttam! Az Úr szava hozta létre a mûveit, s a teremtett világ teljesíti akaratát. (Sirák fia könyve 42, 15)

 • Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: - Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: (Máté evangéliuma 7, 21)
“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina