Znaleziono 16 Wyniki dla: Áldja

 • "Isten, akinek színe elõtt jártak atyáink, Ábrahám és Izsák, Isten, aki pásztorom volt, amióta csak élek, a mai napig, az angyal, aki kivezetett minden szükségembõl, áldja meg e fiúkat. Éljen bennük tovább az én nevem s atyáimé, Ábrahámé és Izsáké, sokasodjanak és szaporodjanak el a földön." (Teremtés könyve 48, 16)

 • Józsefrõl így beszélt: "Földjét áldja meg az Úr! Fönt az ég harmatának legjava, És lent a tenger árja, A legjava annak, amit a nap érlel, (Második Törvénykönyv 33, 13)

 • Így szólt anyjához: "Az az 1100 ezüst, amit elvettek tõled, s ami miatt te átkot mondtál, amihez - saját fülem hallatára - azt is hozzáfûzted: (2b) nézd, itt van a kezemben, én vettem el. (2c) Anyja így szólt: "Az Úr áldja meg az én fiamat!" (Bírák könyve 17, 2)

 • Noémi azt mondta menyének: "Áldja meg az Úr, aki nem tagadta meg irgalmát sem az élõktõl, sem a holtaktól!" Majd így folytatta: "Az a férfi a rokonunk, gyámolítóink közé tartozik." (Rut könyve 2, 20)

 • Ha betértek a városba, még itt éritek, mielõtt fölmenne a magaslatra az áldozati lakomára. Mert a nép addig nem kezd el enni, amíg õ ott nincs. Õ áldja meg ugyanis az áldozatot, s csak azután esznek a meghívottak. Menjetek hát, mert most még épp találkozhattok vele." (Sámuel I. könyve 9, 13)

 • Az Úr az ilyet áldja meg, Istenétõl, gyámolától megkapja jutalmát. (Zsoltárok könyve 24, 5)

 • Az Úr erõt ad népének, az Úr békével áldja meg népét. (Zsoltárok könyve 29, 11)

 • Naphosszat áldja nyelvem igazságosságodat, mert szégyen érte s gyalázat azokat, akik vesztemet akarták! (Zsoltárok könyve 71, 24)

 • Az egek dicsõítik csodáidat, Uram, a szentek közössége áldja hûségedet. (Zsoltárok könyve 89, 6)

 • Az Úr gondol velünk - õ adja ránk áldását! Áldja meg Izrael házát, áldja meg Áron házát! (Zsoltárok könyve 115, 12)

 • Áldja meg azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket és nagyokat egyaránt! (Zsoltárok könyve 115, 13)

 • (Alleluja!) Áldja az Urat minden nép, minden törzs dicsõítse! (Zsoltárok könyve 117, 1)


“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina