Znaleziono 179 Wyniki dla: svima

 • Svojoj ženi èovjek nadjene ime Eva, jer je majka svima živima. (Knjiga Postanka 3, 20)

 • Stoga mu je ime Babel, jer je ondje Jahve pobrkao govor svima u onom kraju i odande ih je Jahve raspršio po svoj zemlji. (Knjiga Postanka 11, 9)

 • Tako je naredio i drugome, pa treæemu i svima drugima koji su išli za stadima: "Ovo i ovako reci Ezavu kad ga sretneš. (Knjiga Postanka 32, 20)

 • I Jakov reèe svojoj obitelji i svima koji bijahu s njime: "Odbacite tuðe kumire koji se nalaze u vašoj sredini; oèistite se i preobucite. (Knjiga Postanka 35, 2)

 • Ona noæ koju je Jahve probdio da njih izbavi iz Egipta, odonda je svima Izraelcima, u sve naraštaje njihove, noæ bdjenja u èast Jahvi. (Knjiga Izlaska 12, 42)

 • Uze šest stotina svojih kola sve poizbor i ostala kola po Egiptu. I u svima bijahu štitonoše. (Knjiga Izlaska 14, 7)

 • "Govori Aronu, njegovim sinovima i svima Izraelcima te im reci: 'Evo što je zapovjedio Jahve: (Levitski zakonik 17, 2)

 • I dok je sva zajednica veæ mislila da ih kamenuje, pokaza se Slava Jahvina u Šatoru sastanka svima sinovima Izraelovim. (Knjiga Brojeva 14, 10)

 • Nije Jahve sklopio taj Savez s našim oèevima, nego baš s nama svima koji smo danas ovdje živi. (Ponovljeni zakon 5, 3)

 • A onoj dvojici što su uhodili zemlju reèe Jošua: "Idite u kuæu one bludnice pa izvedite ženu sa svima njezinima, kako joj se zakleste." (Jošua 6, 22)

 • U to se vrijeme vrati Jošua i zauze Hasor, a njegova kralja pogubi maèem. Hasor je nekoæ bio glavni grad svima tim kraljevstvima. (Jošua 11, 10)

 • Svaki je taj grad imao pašnjake unaokolo. Tako je bilo sa svima spomenutim gradovima. (Jošua 21, 42)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina