Znaleziono 23 Wyniki dla: strašan

 • Noæu ustane faraon, on pa svi njegovi dvorani i svi Egipæani, jer se strašan jauk razlijegao Egiptom: ne bijaše kuæe u kojoj nije ležao mrtvac. (Knjiga Izlaska 12, 30)

 • Tko je kao ti, Jahve meðu bogovima, tko kao ti sija u svetosti, u djelima strašan, divan u èudima? (Knjiga Izlaska 15, 11)

 • Jer Jahve, Bog vaš, Bog je nad bogovima, Gospodar nad gospodarima, Bog velik, jak i strašan, koji nije pristran i ne da se podmititi; (Ponovljeni zakon 10, 17)

 • Jer Jahve je to - svevišnji, strašan, kralj velik nad zemljom svom. (Psalmi 47, 3)

 • Strašan je Bog iz svojega Svetišta. Bog Izraelov daje moæ i silu narodu svojemu. Blagoslovljen Bog! (Psalmi 68, 36)

 • Strašan si ti, i tko da opstane kraj žestine gnjeva tvojega. (Psalmi 76, 8)

 • koji obuzdava oholost knezova, koji je strašan kraljevima zemlje. (Psalmi 76, 13)

 • Bog je strahovit u zboru svetih, velik i strašan svima oko sebe. (Psalmi 89, 8)

 • Uistinu, strašan gnjev bijaše nad Izraelom. (Prva knjiga o Makabejcima 1, 64)

 • Pred oèima im se pojavi konj s prekrasnim sedlom, a na njem strašan jahaè: žestoko se propinjuæi, konj je udarao Heliodora prednjim kopitima. Onaj koji je sjedio na njemu kao da je bio u zlatnu oklopu. (Druga knjiga o Makabejcima 3, 25)

 • Samo je jedan mudar i uistinu strašan kad sjedi na prijestolju svojem - Gospod. (Knjiga Sirahova 1, 8)

 • Strašan je Gospod i veoma velik, i èudesna je moæ njegova. (Knjiga Sirahova 43, 29)


“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina