Znaleziono 39 Wyniki dla: jutro

 • Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noæ. Tako bude veèer, pa jutro - dan prvi. (Knjiga Postanka 1, 5)

 • A svod prozva Bog nebo. Tako bude veèer, pa jutro - dan drugi. (Knjiga Postanka 1, 8)

 • Tako bude veèer, pa jutro - dan treæi. (Knjiga Postanka 1, 13)

 • Tako bude veèer, pa jutro - dan èetvrti. (Knjiga Postanka 1, 19)

 • Tako bude veèer, pa jutro - dan peti. (Knjiga Postanka 1, 23)

 • I vidje Bog sve što je uèinio, i bijaše veoma dobro. Tako bude veèer, pa jutro - dan šesti. (Knjiga Postanka 1, 31)

 • Sutradan u rano jutro Abraham se požuri na mjesto gdje je stajao pred Jahvom, (Knjiga Postanka 19, 27)

 • Tako Mojsije podigne svoj štap povrh egipatske zemlje, a Jahve navrati istoèni vjetar po zemlji; puhao je toga cijelog dana i cijele noæi. A kad je jutro svanulo, vjetar nanio skakavce. (Knjiga Izlaska 10, 13)

 • Tako su skupljali svako jutro koliko je kome trebalo za jelo. I kad bi sunce ogrijalo, mÓana bi se rastopila. (Knjiga Izlaska 16, 21)

 • Neka na njemu Aron pali miomirisni tamjan svako jutro kad priprema svjetla; (Knjiga Izlaska 30, 7)

 • Oni preuzmu od Mojsija sve prinose koje Izraelci bijahu donijeli da se izvedu poslovi oko podizanja Svetišta. Ali kako su oni i dalje donosili prinose jutro za jutrom, (Knjiga Izlaska 36, 3)

 • Vatra na žrtveniku mora uvijek gorjeti; ne smije se gasiti. Neka svako jutro sveæenik na nju naloži drva i onda na nju naslaže žrtvu paljenicu. Tu neka u kad sažiže loj sa žrtava prièesnica. (Levitski zakonik 6, 5)


“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina