Znaleziono 174 Wyniki dla: veci

 • Căci toată ţara pe care o vezi ţi-o voi da ţie şi descendenței tale până în veci. (Cartea Genezei 13, 15)

 • Domnul va domni în veci şi pentru totdeauna”. (Cartea Exodului 15, 18)

 • să le spuneţi că apele Iordánului au fost despărţite înaintea arcei alianţei Domnului! Când a trecut ea Iordánul, apele s-au despărţit. Pietrele acestea sunt amintire pentru fiii lui Israél în veci”. (Cartea lui Iósue 4, 7)

 • El dă mari izbânzi regelui său, îşi arată bunăvoinţa faţă de unsul său, faţă de Davíd şi urmaşii lui pe veci!”. (Cartea a doua a lui Samuél 22, 51)

 • Binevoieşte să binecuvântezi casa slujitorului tău ca să fie pentru totdeauna înaintea ta! Căci tu, Doamne, ai binecuvântat-o şi va fi binecuvântată în veci”. (Cartea întâi a Cronicilor 17, 27)

 • Voi să nu le daţi pe fiicele voastre fiilor lor şi să nu le luaţi pe fiicele lor pentru fiii voştri! Să nu căutaţi pacea şi binele lor în veci! [Astfel] vă veţi întări şi veţi mânca bunurile pământului şi veţi lăsa moştenire fiilor voştri pentru totdeauna». (Cartea lui Ésdra 9, 12)

 • I-am răspuns regelui: „Să trăiască regele în veci! Cum să nu am faţa tristă când cetatea în care sunt mormintele părinţilor mei este pustiită şi porţile ei sunt mistuite de foc?”. (Cartea lui Nehemía 2, 3)

 • Leviţii Iósue, Cadmiél, Baní, Haşabnía, Şerebía, Hodía, Şebanía şi Petahía au zis: „Ridicaţi-vă şi binecuvântaţi-l pe Domnul Dumnezeul vostru din veci şi până-n veci!”. Şi au binecuvântat numele său cel glorios, care este mai presus de orice binecuvântare şi laudă. (Cartea lui Nehemía 9, 5)

 • Când mă aflam în ţara mea, în pământul lui Israél, şi când eram tânăr, tot tribul lui Neftáli, tatăl meu, s-a îndepărtat de casa lui Davíd, strămoşul meu, şi de Ierusalím, cetatea aleasă dintre toate triburile lui Israél ca toate triburile lui Israél să aducă jertfe [acolo] şi a fost sfinţit templul locuinţei lui Dumnezeu, fiind el construit în ea pentru toate generaţiile în veci. (Cartea lui Tobía 1, 4)

 • Fă cu mine după cum îţi place! Porunceşte să fie luat duhul meu din mine, ca să fiu dezlegat de pe faţa pământului şi să devin pământ! Căci mai de folos îmi este să mor decât să trăiesc, pentru că am auzit reproşuri mincinoase şi am multă durere în mine. Porunceşte, Doamne, să fiu dezlegat de strâmtorarea aceasta! Dezleagă-mă înspre locul de veci şi nu-ţi întoarce faţa de la mine, Doamne! Căci îmi este mai de folos să mor decât să privesc strâmtorare multă în viaţa mea şi să mai aud reproşuri!”. (Cartea lui Tobía 3, 6)

 • De ce ne loveşti pe noi pentru bărbaţii tăi, fiindcă au murit? Du-te după ei şi să nu vedem nici fiu, nici fiică de la tine în veci!”. (Cartea lui Tobía 3, 9)

 • În acel moment, întinzându-şi mâinile spre fereastră, s-a rugat şi a spus: „Binecuvântat eşti tu, Dumnezeule al îndurărilor, şi binecuvântat este numele tău în veci! Să te binecuvânteze toate lucrările tale în veci! (Cartea lui Tobía 3, 11)


“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina