Znaleziono 16634 Wyniki dla:

 • Cetatea este aşezată sub formă de pătrat: lungimea, lăţimea şi înălţimea sunt aceleaşi. El a măsurat cetatea cu trestia: [are] douăsprezece mii de stádii. Lungimea, lăţimea şi înălţimea sunt aceleaşi. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 16)

 • Apoi a măsurat zidul ei: are o sută patruzeci şi patru de cóţi, după măsura oamenilor, care este şi a îngerului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 17)

 • Temeliile zidului cetăţii sunt alcătuite în întregime din tot felul de pietre preţioase: prima temelie din iaspis; a doua, din safir; a treia, din calcedoniu; a patra, din smarald; (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 19)

 • Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare, fiecare poartă era [făcută] dintr-un singur mărgăritar. Iar piaţa cetăţii era din aur curat, transparent precum cristalul. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 21)

 • Neamurile vor umbla în lumina ei, iar regii pământului îi vor aduce gloria lor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 24)

 • Porţile ei nu se vor închide ziua, pentru că acolo nu va mai fi noapte. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 25)

 • Nu va intra în ea nimic impur, nici cel care săvârşeşte lucruri abominabile şi nici cel mincinos, ci numai cei care sunt scrişi în cartea vieţii Mielului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 27)

 • Şi nu va mai fi niciun blestem. Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului va fi în [cetate] şi servitorii săi îi vor aduce cult. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 3)

 • Nu va mai fi noapte acolo şi nu vor mai avea nevoie nici de lumina candelei, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina, iar ei vor domni în vecii vecilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 5)

 • Cine este nedrept să nedreptăţească încă, cine este necurat să fie tot necurat, dar cine este drept să facă mai departe dreptatea, iar cine este sfânt să se mai sfinţească!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 11)

 • Eu sunt alfa şi omega, cel dintâi şi cel din urmă, începutul şi sfârşitul. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 13)

 • Eu, Isus, l-am trimis pe îngerul meu ca să mărturisească acestea înaintea voastră şi înaintea Bisericilor. Eu sunt rădăcina, neamul lui Davíd, steaua care străluceşte, aceea de dimineaţă”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 16)


“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina