2. Porazio je i Moapce i oni postadoše Davidovi podanici koji su mu donosili danak.
“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina