1. Poslije toga David porazi Filistejce i pokori ih te ote Gat s njegovim selima iz filistejskih ruku.
“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina