44. i rzeki ich w krew zamienił, i ich strumienie, aby pić nie mogli.

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina