27. Wszystko to czeka na Ciebie, byś dał im pokarm w swym czasie.

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina