11. Errõl még sok mondanivalónk volna, de nehéz nektek kifejteni, mert közömbösen hallgatjátok.
Livros sugeridos“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina