12. Abban az idõben lámpással átkutatom majd Jeruzsálemet, és megbüntetem az embereket, akik poshadnak, mint a bor sepreje. Akik azt mondják szívükben: "Az Úr nem tehet sem jót, sem rosszat."

“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina