Fondare 1997 Risultati per: volt

 • De õ Mózesnél annyival nagyobb dicsõségre volt méltó, amennyivel nagyobb tiszteletet érdemel a ház építõje, mint a ház. (Zsidóknak írt levél 3, 3)

 • Mózes mint szolga volt hûséges Isten egész házában, és jövõbeli kinyilatkoztatásról tett tanúságot. (Zsidóknak írt levél 3, 5)

 • Annak ellenére, hogy õ volt a Fiú, a szenvedésbõl engedelmességet tanult. (Zsidóknak írt levél 5, 8)

 • Ábrahám tizedet adott neki mindenbõl. A neve azt jelenti, hogy az igazságosság királya. Azonkívül Sálem királya volt, vagyis a békesség királya. (Zsidóknak írt levél 7, 2)

 • hiszen jelen volt õse ágyékában, amikor Melkizedek találkozott vele. (Zsidóknak írt levél 7, 10)

 • a törvény tudniillik nem vezetett el a tökéletességre, csak elõkészítõje volt egy jobb reménynek, amely közelebb visz az Istenhez. (Zsidóknak írt levél 7, 19)

 • itt volt elhelyezve az illatáldozat aranyoltára és a szövetség ládája, amelyet minden oldalon arany borított. A ládában õrizték a mannát tartalmazó aranyvödröt, Áron kivirágzott vesszejét és a szövetség tábláit. (Zsidóknak írt levél 9, 4)

 • Mivel a törvény a jövendõ javak árnyéka, de nem a valóságok képe volt, még azokkal az áldozatokkal sem tehette tökéletessé a résztvevõket, amelyeket évrõl évre megszakítás nélkül bemutattak. (Zsidóknak írt levél 10, 1)

 • Ezért ettõl az egytõl, noha már nem volt fiatal, annyian származnak, mint az égen a csillag vagy mint a tengerpart megszámlálhatatlan fövenye. (Zsidóknak írt levél 11, 12)

 • Ábrahám hittel áldozta fel Izsákot, amikor az Isten próbára tette. Készen volt rá, hogy feláldozza egyszülöttét, õ, aki ígéretképpen kapta, (Zsidóknak írt levél 11, 17)

 • A világ nem volt méltó rájuk. Ezért a pusztában, a hegyek közt, a föld barlangjaiban és szurdokaiban bolyongtak. (Zsidóknak írt levél 11, 38)

 • A látvány annyira rettenetes volt, hogy még Mózes is ezt mondta: "Félelem és rettegés fog el." (Zsidóknak írt levél 12, 21)


“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina