Fondare 1997 Risultati per: volt

 • Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. (Filippieknek írt levél 2, 5)

 • Õ Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlõséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, (Filippieknek írt levél 2, 6)

 • Valóban halálos beteg volt, de Isten megkönyörült rajta. Nemcsak rajta, hanem rajtam is, hogy bánatra bánat ne érjen. (Filippieknek írt levél 2, 27)

 • Nagyon megörültem az Úrban, hogy ismét lehetõségetek nyílt a rólam való gondoskodásra. Azelõtt is gondoltatok rá, de nem volt rá módotok. (Filippieknek írt levél 4, 10)

 • Ti is tudjátok, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor Macedóniából elindultam, nem volt egyetlen egyházközség sem, amely velem az adás és viszonzás kapcsolatában állt volna, csak ti. (Filippieknek írt levél 4, 15)

 • Már Tesszalonikába ismételten küldtetek, amire szükségem volt. (Filippieknek írt levél 4, 16)

 • Azt a titkot, amely korszakok és nemzedékek óta rejtve volt, s amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott. (Kolosszeieknek írt levél 1, 26)

 • Mint tudjátok, nem volt szokásunk hízelegni, és kapzsi szándék sem vezetett soha. Isten a tanúnk rá! (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 2, 5)

 • A teremtésben is Ádám volt az elsõ, Éva utána következett; (Timóteusnak írt I. levél 2, 13)

 • Legyen jó a híre: hogy gyermekeket nevelt, gyakorolta a vendégszeretetet, lábukat megmosva szolgálatukra volt a szenteknek, segített a bajba jutottakon, és minden jóban buzgólkodott. (Timóteusnak írt I. levél 5, 10)

 • Egykor haszontalan volt számodra, most pedig számodra is, számomra is hasznos. (Filemonnak írt levél 1, 11)

 • Ha ugyanis már az angyaloktól meghirdetett tanítás annyira kötelezõ volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség elvette méltó büntetését, (Zsidóknak írt levél 2, 2)


“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina