Fondare 18 Risultati per: veszedelem

  • Meneküljetek, Benjamin fiai, Jeruzsálembõl! Tekoában fújjátok meg a harsonát! Bet-Hakkeremben meg adjatok vészjelet! Mert veszedelem fenyeget észak felõl, mérhetetlen pusztulás. (Jeremiás könyve 6, 1)

  • Mindez tehát azért történt, mert tömjént áldoztatok és így vétkeztetek az Úr ellen, mert nem hallgattatok az Úr szavára, és nem az õ törvénye, parancsai és rendeletei szerint jártatok el - ezért jött rátok ez a veszedelem, mind a mai napig." (Jeremiás könyve 44, 23)

  • Népem kapuján ne lépj be a veszedelem napján! Ne örülj te is bajának a veszedelem napján! Ne nyúlj javaihoz a veszedelem napján! (Abdiás könyve 1, 13)

  • Majd így szóltak egymáshoz: "Vessünk sorsot, hogy megtudjuk, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem!" Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. (Jónás könyve 1, 7)

  • Hogyan remélhetne bármi jót Marót lakója, amikor veszedelem jõ az Úrtól Jeruzsálem kapuján? (Mikeás könyve 1, 12)

  • Fejedelmei ajándékért szolgáltatnak igazságot, papjai bérért döntenek, prófétái ezüstért jövendölnek. És még az Úrban bizakodnak! Azt mondják: "Nemde közöttünk van az Úr? Nem érhet minket semmi veszedelem!" (Mikeás könyve 3, 11)


“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina