Fondare 658 Risultati per: szerint

 • Ezek azonban csak a mennyei szentély elõképénél és árnyékánál szolgálnak, annak az utasításnak megfelelõen, amelyet Mózes kapott, amikor a sátrat el akarta készíteni: "Vigyázz, és mindent a minta szerint csinálj, amelyet a hegyen mutattam neked!" (Zsidóknak írt levél 8, 5)

 • Miután ugyanis Mózes - a törvény elõírása szerint - minden rendelkezést felolvasott az egész nép elõtt, vette a bakok és borjak vérét a vízzel, majd vörös gyapjúval és izsóppal meghintette magát a könyvet és az egész népet, (Zsidóknak írt levél 9, 19)

 • Sõt a törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérontás nélkül nincs bûnbocsánat. (Zsidóknak írt levél 9, 22)

 • E szerint az akarat szerint Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra megszentelõdünk. (Zsidóknak írt levél 10, 10)

 • Azok csak rövid ideig és hangulatuk szerint fenyítettek bennünket, õ ellenben a legjobbat akarja nekünk, hogy szentségének részesévé legyünk. (Zsidóknak írt levél 12, 10)

 • Természetesen, ha megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: "Szeresd embertársadat, mint saját magadat", helyesen jártok el. (Szent Jakab levele 2, 8)

 • Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akik fölött majd a szabadság törvénye szerint ítélkeznek. (Szent Jakab levele 2, 12)

 • Mert Krisztus is meghalt egyszer a bûnökért, az Igaz a bûnösökért, hogy az Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. (Szent Péter I. levele 3, 18)

 • hogy ne emberi vágyaitokat követve, hanem az Isten akarata szerint éljetek földi életetek hátralevõ idejében. (Szent Péter I. levele 4, 2)

 • Ezért azok is, akik az Isten akarata szerint szenvednek, ajánlják lelküket a hûséges Teremtõnek azzal is, hogy jót tesznek. (Szent Péter I. levele 4, 19)

 • Legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját, viseljétek gondját, ne kényszerbõl, hanem önként, az Isten (szándéka) szerint ne haszonlesésbõl, hanem buzgóságból. (Szent Péter I. levele 5, 2)

 • Ért hozzá az Úr, hogy az Isten szerint élõket kiragadja a kísértésbõl, a gonoszok büntetésével pedig várjon az ítélet napjáig, (Szent Péter II. levele 2, 9)


“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina