Fondare 1146 Risultati per: szólt

 • Amazok eskü nélkül lettek pappá, õ azonban annak erejével, aki így szólt hozzá: Megesküdött az Úr és nem bánja meg: te pap vagy mindörökké. (Zsidóknak írt levél 7, 21)

 • Ismerjük jól, azt, aki így szólt: "Enyém a megtorlás, s én megfizetek." Majd ismét: "Az Úr ítélkezik népe fölött." (Zsidóknak írt levél 10, 30)

 • Ezek után láttam, hogy egyszer csak kapu nyílt az égen, és az elõbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mintha harsona szólt volna hozzám, folytatta: "Gyere fel ide, és megmutatok neked mindent, aminek ezek után történnie kell." (Jelenések könyve 4, 1)

 • Ekkor a vének közül az egyik így szólt hozzám: "Ne sírj! Íme, gyõzött az oroszlán Júda törzsébõl, Dávid sarja. Õ majd kinyitja a könyvet, feltöri hét pecsétjét." (Jelenések könyve 5, 5)

 • Ekkor láttam, hogy a Bárány feltörte a hét pecsét közül az egyiket, és hallottam, hogy a négy élõlény közül az egyik mennydörgõ hangon szólt: "Jöjj!" (Jelenések könyve 6, 1)

 • Amikor a második pecsétet feltörte, hallottam, hogy a második élõlény szólt: "Jöjj!" (Jelenések könyve 6, 3)

 • Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élõlény szólt: "Jöjj!" Ekkor fekete lovat láttam, lovasa mérleget tartott a kezében. (Jelenések könyve 6, 5)

 • Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam, hogy a negyedik élõlény szólt: "Jöjj!" (Jelenések könyve 6, 7)

 • Így szólt a hatodik harsonás angyalhoz: "Oldozd fel a négy angyalt, aki a nagy Eufrátesz folyónál meg van kötözve!" (Jelenések könyve 9, 14)

 • Azután az égi hang újra szólt hozzám: "Menj, vedd el a nyitott könyvet az angyal kezébõl, aki a tengerben és a földön áll." (Jelenések könyve 10, 8)

 • Odamentem az angyalhoz, hogy adja át nekem a könyvecskét. Így szólt hozzám: "Nesze, nyeld le! Keserû lesz tõle a gyomrod, de a szád olyan édes, mint a méz." (Jelenések könyve 10, 9)

 • Egy harmadik angyal is megjelent, és nagy hangon így szólt: "Aki leborul a vadállat és képmása elõtt, és homlokán vagy karján viseli bélyegét, (Jelenések könyve 14, 9)


“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina