Fondare 64 Risultati per: színed

 • Ezért Ábrahám így szólt Istenhez: "Éljen csak Izmael színed elõtt!" (Teremtés könyve 17, 18)

 • és így szólt: "Uram, ha kegyelmet találtam színed elõtt, ne kerüld el szolgádat. (Teremtés könyve 18, 3)

 • De Jákob ellenkezett: "Ne úgy legyen, ha kegyelmet találtam színed elõtt, akkor fogadd el az ajándékot kezembõl. Úgy tekintettem arcodra, ahogy az ember Isten arcára néz. Te pedig szívesen fogadtál engem. (Teremtés könyve 33, 10)

 • Semmi más nem áll rendelkezésedre, csak testünk és földünk. Pusztuljunk el színed elõtt mi is, a földünk is? Vásárolj meg minket és földünket kenyérért, így a földünkkel hasznot hajtunk a fáraónak. De adj vetõmagot, hogy életben maradhassunk, ne haljunk meg és a föld ne váljék sivataggá." (Teremtés könyve 47, 19)

 • Mózes megjegyezte: "Te magad jelentetted ki: többet nem lépek színed elé." (Kivonulás könyve 10, 29)

 • Mirõl ismerhetnénk meg, hogy én és a nép kegyelmet találtunk színed elõtt, ha nem arról, hogy velünk vonulsz, és mi, én és a néped, ezáltal a föld minden népe elõtt kitüntetésben részesülünk?" (Kivonulás könyve 33, 16)

 • Amikor a láda elindult, Mózes így szólt: "Kelj föl, Uram, hogy ellenségeid szétszóródjanak, s gyûlölõid fussanak színed elõl!" (Számok könyve 10, 35)

 • Akkor örökké dicsõítik majd a nevedet, és így beszélnek: Izraelnek a Seregek Ura az Istene. Akkor fennmarad szolgádnak, Dávidnak a háza is színed elõtt. (Sámuel II. könyve 7, 26)

 • Salamon azt felelte: "Nagy irgalommal voltál szolgád, az én atyám, Dávid iránt: hûségesen, jó lélekkel és egyenes szívvel járt színed elõtt; mindvégig irgalommal voltál hozzá: megajándékoztad egy fiúval, aki most a trónján ül. (Királyok I. könyve 3, 6)

 • és így szólt: "Urunk, Izraelnek Istene, nincs hozzád hasonló isten se fönn az égben, se lenn a földön. Megtartod szövetségedet és irgalmas vagy szolgáidhoz, akik szívük mélyébõl színed elõtt járnak. (Királyok I. könyve 8, 23)

 • Ha népedet, Izraelt legyõzi az ellenség, mert vétkezett ellened, de aztán megtér és megvallja nevedet, ha imádkozik és könyörög színed elõtt ebben a templomban, (Királyok I. könyve 8, 33)

 • Boldogok asszonyaid és boldogok szolgáid itt, mert mindig színed elõtt állnak és hallgatják bölcsességedet. (Királyok I. könyve 10, 8)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina