Fondare 10880 Risultati per: ott

 • Így minden élõlény elpusztult, amely a földön mozgott: madarak, háziállatok, vadállatok, mindenféle földi csúszómászó és minden ember. (Teremtés könyve 7, 21)

 • Ekkor Isten megemlékezett Noéról és minden vadállatról, minden háziállatról, ami vele volt a bárkában. Isten szelet támasztott a föld felett, mire a víz apadni kezdett. (Teremtés könyve 8, 1)

 • Százötven nap elteltével a víz visszahúzódott, s a hetedik hónapban, a hónap 17. napján a bárka megállt az Ararát hegyén. (Teremtés könyve 8, 4)

 • Negyven nap elteltével Noé kinyitotta a bárka ablakát, amit csinált, (Teremtés könyve 8, 6)

 • s kiengedett egy hollót. Az ide-oda röpdösött, amíg a víz fel nem száradt a földrõl. (Teremtés könyve 8, 7)

 • Azután kiengedett egy galambot, hogy lássa, vajon a víz visszahúzódott-e már a föld színérõl. (Teremtés könyve 8, 8)

 • De a galamb nem talált helyet a lába számára, ezért visszatért a bárkába, mivel még víz állt az egész földön. Õ kinyújtotta kezét, megfogta, és bevitte magához a bárkába. (Teremtés könyve 8, 9)

 • A galamb este visszatért hozzá, és íme, friss olajágat tartott a csõrében. Ebbõl megtudta Noé, hogy a víz eltûnt a földrõl. (Teremtés könyve 8, 11)

 • Minden vadállat, minden háziállat, minden madár, minden földi csúszómászó kijött a bárkából, egyik fajta a másik után. (Teremtés könyve 8, 19)

 • Noé oltárt épített az Úrnak. Aztán fogott minden tiszta állatból és tiszta madárból, s égõáldozatot mutatott be az oltáron. (Teremtés könyve 8, 20)

 • Isten megáldotta Noét fiaival együtt, és így szólt hozzájuk: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet. (Teremtés könyve 9, 1)

 • és minden élõlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal, s az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. (Teremtés könyve 9, 10)


“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina