Fondare 38 Risultati per: országában

 • Tartsátok meg törvényeimet és parancsaimat, tartsátok meg úgy, hogy teljesítitek, s akkor biztonságot élveztek az országában. (Leviták könyve 25, 18)

 • a Jordánon túl, a völgyben, Bet-Peorral szemben Szichonnak, az amoriták királyának országában kihirdetett, aki Hesbonban székelt, és akit Mózes és Izrael fiai Egyiptomból kivonulva legyõztek, (Második Törvénykönyv 4, 46)

 • Azokat a csodajeleket és tetteket, amelyeket Egyiptomban a fáraón, Egyiptom királyán és egész országában végbevitt. (Második Törvénykönyv 11, 3)

 • Mint tudjátok, ezek a Jordánon túl vannak, a nyugat felé vivõ út mögött, a kánaániak országában, akik a Gilgallal szemközt a síkságon laknak, a Móre tölgyese közelében. (Második Törvénykönyv 11, 30)

 • Az edomitát ne utáld, mert testvéred. S ne utáld az egyiptomit sem, mert az országában éltél, idegenként. (Második Törvénykönyv 23, 8)

 • Amikor még hazámban, Izrael országában éltem - akkor még fiatal voltam -, atyámnak, Naftalinak egész törzse elszakadt Dávid házától és Jeruzsálemtõl, noha Izrael összes törzse közül rá esett a választás, hogy minden törzs ott mutassa be az áldozatot. A templom, az Isten lakóhelye minden törzs számára épült, örök idõkre. (Tóbiás könyve 1, 4)

 • Odavivõ utat nem ismer az ember, élõk országában nem lehet meglelni. (Jób könyve 28, 13)

 • Hiszen a holtak közül ki gondol még rád, a holtak országában ki dicsõít téged? (Zsoltárok könyve 6, 6)

 • A sírban emlegetik még jóságodat, és hûségedet a holtak országában? (Zsoltárok könyve 88, 12)

 • Uram, hozzád kiáltok és mondom: te vagy menedékem, osztályrészem az élõk országában. (Zsoltárok könyve 142, 6)

 • Íme, egy lelket adok bele; hírt hall és visszatér országába, aztán majd a saját országában juttatom kardélre." (Izajás könyve 37, 7)

 • Hiszkija megörült neki, és megmutatta a követeknek a kincstárát: az ezüstöt és az aranyat, a fûszereket és az illatos olajokat, minden fölszerelését, s ami csak található volt a raktáraiban, azt mind. Nem akadt semmi, amit Hiszkija meg ne mutatott volna nekik, sem a palotájában, sem egész országában. (Izajás könyve 39, 2)


Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina