Fondare 612 Risultati per: neked

 • Nem elég neked, hogy kihoztál egy tejjel-mézzel folyó országból, csak hogy elveszíts a pusztában, most még uralomra is szert akarsz tenni fölöttünk? (Számok könyve 16, 13)

 • "Szólj Izrael fiaihoz: adjon neked minden törzs, minden vezér egy botot, törzsenként, összesen tizenkét botot, s mindegyik írja rá a magáéra a nevét. (Számok könyve 17, 17)

 • Aztán tedd õket a megnyilatkozás sátorában a bizonyság elé, ahol meg szoktam nyilatkozni neked. (Számok könyve 17, 19)

 • Az Úr azt mondta Áronnak: "Te, s veled együtt a fiaid és a családod - nektek kell magatokra vállalnotok a szentély szolgálatában elkövetett minden vétséget; neked és veled együtt a fiaidnak - nektek kell vállalnotok papi tisztségetekben minden vétséget. (Számok könyve 18, 1)

 • Ekkor az Úr azt mondta Áronnak: "Nézd, magam adom neked, ami az engem illetõ áldozati adományokból megmarad; Izrael fiainak minden szent adományából megfelelõ részt adok neked és fiaidnak minden idõben. (Számok könyve 18, 8)

 • Még a következõ is a te részed lesz: azt az adományt, amelyet Izrael fiainak lengetéssel kell felajánlaniuk, neked és fiaidnak és leányaidnak adom egyszer s mindenkorra megilletõ osztályrészül; mindenki ehet belõle, aki a családodban tiszta. (Számok könyve 18, 11)

 • Az olaj, a must és a gabona elsejét és javát, amit felajánlanak az Úrnak; (szintén) neked adom. (Számok könyve 18, 12)

 • Tehát minden szent adományt, amelyet Izrael fiai felajánlanak az Úrnak, neked adok, s veled a fiaidnak és a leányaidnak, minden idõre téged megilletõ osztályrészül. Ez örökre fennmaradó osztályrészed az Úr elõtt, neked, s veled együtt utódaidnak." (Számok könyve 18, 19)

 • "Ez a törvény, amelyet az Úr szabott. Mondd meg Izrael fiainak: Hozzanak neked egy hibátlan vörös tehenet, amelynek nincs semmi fogyatékossága, s amely még nem volt igába fogva. (Számok könyve 19, 2)

 • Jaj neked, Moáb! Kamosnak népe, elvesztél! Menekülésre késztette fiait, fogságba vetette lányait Szichon, az amoriták királya. (Számok könyve 21, 29)

 • El is jött Isten éjszaka Bileámhoz, s ezt mondta neki: "Azért jöttek ezek az emberek, hogy magukkal hívjanak? Kelj hát fel, s menj el velük. De csak azt szabad tenned, amit majd mondok neked." (Számok könyve 22, 20)

 • Ekkor az Úr megnyitotta a szamár száját, s az így szólt Bileámhoz: "Mit vétettem neked, hogy háromszor is megvertél?" (Számok könyve 22, 28)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina