Fondare 2443 Risultati per: nap

 • Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal és így szólt: "Utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom patakjától egészen a nagy folyamig, az Eufráteszig: (Teremtés könyve 15, 18)

 • A nyolcadik napon kell közületek minden férfinemhez tartozót körülmetélni minden nemzedéken át. A házatokban született szolgát is, meg az idegenektõl vett rabszolgát is, aki nem tartozik leszármazottaid közé. (Teremtés könyve 17, 12)

 • Akkor Ábrahám fogta fiát, Izmaelt, s minden szolgáját, aki a házában született s akit pénzen vásárolt, mindenkit, aki a férfinemhez tartozott Ábrahám házában, s még aznap körülmetélte elõbõrüket, ahogy Isten megparancsolta. (Teremtés könyve 17, 23)

 • Ábrahám és fia ugyanazon a napon metélkedtek körül. (Teremtés könyve 17, 26)

 • Az Úr megjelent neki Mamre terebintjénél, amikor a meleg napszakban sátra bejáratánál ült. (Teremtés könyve 18, 1)

 • és így szólt: "Kérlek benneteket, uraim, térjetek be szolgátok házába éjszakára és mossátok meg lábatokat. Holnap reggel aztán elindultok és folytatjátok utatokat." Azok így válaszoltak: "Nem, a szabadban akarunk éjszakázni." (Teremtés könyve 19, 2)

 • A nap éppen megjelent a föld felett, amikor Lót megérkezett Coárba. (Teremtés könyve 19, 23)

 • Másnap az idõsebb azt mondta a fiatalabbnak: "Nézd, a múlt éjjel én háltam apámmal, részegítsük meg ezen az éjszakán is borral, azután menj és feküdj mellé, hogy apánktól utódunk legyen." (Teremtés könyve 19, 34)

 • Az idõsebbik fiút szült és Moábnak nevezte. Õ a moábiták õsatyja a mai napig. (Teremtés könyve 19, 37)

 • A fiatalabb is fiút szült és Ammonnak nevezte. Õ az ammoniták õsatyja a mai napig. (Teremtés könyve 19, 38)

 • Ábrahám körülmetélte fiát, Izsákot, a nyolcadik napon, ahogy Isten megparancsolta. (Teremtés könyve 21, 4)

 • Ahogy a fiú növekedett, elválasztották. Ábrahám Izsák elválasztása napján nagy lakomát rendezett. (Teremtés könyve 21, 8)


“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina