Fondare 262 Risultati per: három

 • Noénak három fia született: Szem, Kám és Jáfet. (Teremtés könyve 6, 10)

 • Ezen a napon Noé és fiai, Szem, Kám és Jáfet Noé feleségével és fiainak három feleségével együtt beszálltak a bárkába, (Teremtés könyve 7, 13)

 • Fölemelte szemét és íme, három férfi állt elõtte. Mihelyt meglátta õket, sátra bejáratától eléjük sietett, földig meghajolt (Teremtés könyve 18, 2)

 • Ábrahám besietett sátrába Sárához, és így szólt: "Végy gyorsan három adag lisztet, keleszd meg, és süss lepényt." (Teremtés könyve 18, 6)

 • Körülnézett, és a pusztában meglátott egy kutat, amelynél éppen három juhnyáj tartózkodott. Ugyanis ebbõl a kútból itatták a nyájakat. A kút nyílását elzáró kõ igen nagy volt. (Teremtés könyve 29, 2)

 • Újra fogant, és fiút szült. Ezt mondta: "Most végre felém fordul a férjem, mivel három fiút szültem neki." Ezért Lévinek nevezte. (Teremtés könyve 29, 34)

 • Azután három nap járásnyi térközt jelölt ki maga és Jákob között, Jákob pedig Lábán többi juhát, kecskéjét legeltette. (Teremtés könyve 30, 36)

 • Mintegy három hónappal késõbb jelentették Júdának: "A menyed félrelépett és paráznaság miatt teherbe esett." Júda ezt mondta: "Vigyétek ki, meg kell égetni." (Teremtés könyve 38, 24)

 • A tõkén három vesszõ volt. Amikor kirügyezett, kinyílt a virágja is, és a szõlõfürtök érett szemeket hoztak. (Teremtés könyve 40, 10)

 • József azt felelte, hogy ez a jelentése: "A három vesszõ három napot jelent. (Teremtés könyve 40, 12)

 • Három nap múlva a fáraó fölemeli fejedet és visszahelyez hivatalodba. Úgy nyújtod majd a poharat a fáraónak, mint azelõtt, amikor pohárnoka voltál. (Teremtés könyve 40, 13)

 • A fõsütõmester látta, hogy kedvezõ magyarázatot adott, ezért így szólt Józsefhez: "Álmomban olyan volt, mintha a fejemen három kosarat vittem volna finom süteménnyel. (Teremtés könyve 40, 16)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina