Fondare 6 Risultati per: elindul

  • Akkor így szólt az Úr Mózeshez: "Íme, most megtérsz atyáidhoz. Ez a nép ellenben elindul, s hûtlenül összeadja magát annak az országnak idegen isteneivel, ahova most bevonul. Elhagy és megszegi a szövetséget, amelyet kötöttem vele. (Második Törvénykönyv 31, 16)

  • Az ember elindul a munkája után, hogy dolgozzék az est beálltáig. (Zsoltárok könyve 104, 23)

  • Elindul az élükön a vezérük, elõttük jár; kilépnek a kapun, kivonulnak; elõttük megy királyuk, az Úr halad az élükön! (Mikeás könyve 2, 13)

  • Némuljon el minden test az Úr színe elõtt, mert ébred már és elindul szent hajlékából. (Zakariás könyve 2, 17)

  • Bár magam is alárendelt ember vagyok, szolgálnak alattam katonák, s ha azt mondom az egyiknek: Indulj! - akkor elindul; ha a másiknak mondom: Gyere ide! - akkor odajön; vagy ha a szolgámnak: Tedd meg! - akkor megteszi." (Lukács evangéliuma 7, 8)

  • Amikor mindegyiket kivezeti, elindul elõttük, s a juhok követik, mert ismerik a hangját. (János evangéliuma 10, 4)


“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina