Fondare 51 Risultati per: zdesna

 • A Izraelci išli suhim posred mora, vode im stale kao zid zdesna i slijeva. (Knjiga Izlaska 14, 29)

 • A Mihej reèe: "Zato èuj rijeè Jahvinu: vidio sam Jahvu gdje sjedi na svome prijestolju, a sva mu vojska nebeska stajaše zdesna i slijeva. (Prva knjiga o kraljevima 22, 19)

 • Tada sveæenik Jojada uze kovèeg, proreza rupu na zaklopcu i stavi ga uza žrtvenik, zdesna od ulaza u Dom Jahvin. Sveæenici, èuvari praga, stavljali su u nj sav novac sabran u Domu Jahvinu. (Druga knjiga o kraljevima 12, 10)

 • Postavi stupove pred Hekal, jedan zdesna, drugi slijeva, te nazva Jakin onaj zdesna, a Boaz onaj slijeva. (Druga knjiga Ljetopisa 3, 17)

 • Napravi deset umivaonika i postavi ih pet zdesna, pet slijeva da se u njima pere; u njima su prali što je trebalo za paljenice; more je bilo namijenjeno sveæenicima da se umivaju u njemu. (Druga knjiga Ljetopisa 4, 6)

 • Onda napravi deset stolova i postavi ih u Hekalu, pet zdesna, a pet slijeva. Napravi stotinu zlatnih kotliæa. (Druga knjiga Ljetopisa 4, 8)

 • A Mihej reèe: "Zato èujte rijeè Jahvinu. Vidio sam Jahvu gdje sjedi na prijestolju, a sva mu vojska nebeska stajaše zdesna i slijeva. (Druga knjiga Ljetopisa 18, 18)

 • Jahve mi je svagda pred oèima; jer mi je zdesna, neæu posrnuti. (Psalmi 16, 8)

 • Pokazat æeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vjeèno. (Psalmi 16, 11)

 • Kraljevske ti kæeri idu u susret, zdesna ti je kraljica u zlatu ofirskom. (Psalmi 45, 10)

 • "Digni protiv njega bezbožnika i tužitelj nek' mu stane zdesna! (Psalmi 109, 6)

 • Psalam. Davidov. Rijeè Jahvina Gospodinu mojemu: "Sjedi mi zdesna dok ne položim dušmane za podnožje tvojim nogama! (Psalmi 110, 1)


“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina