Fondare 661 Risultati per: zbog

 • Onaj dakle koji vam daje Duha i èini meðu vama silna djela, èini li to zbog djela Zakona ili zbog vjere u Poruku? (Poslanica Galaæanima 3, 5)

 • Svi koji se hoæe praviti važni tijelom, sile vas na obrezanje, samo da zbog križa Kristova ne bi trpjeli progonstvo. (Poslanica Galaæanima 6, 12)

 • I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha (Poslanica Efežanima 2, 1)

 • Ali Bog, bogat milosrðem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, (Poslanica Efežanima 2, 4)

 • nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom - milošæu ste spašeni! - (Poslanica Efežanima 2, 5)

 • zamraèena uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova. (Poslanica Efežanima 4, 18)

 • Nitko neka vas ispraznim rijeèima ne zavarava: zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. (Poslanica Efežanima 5, 6)

 • Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate. (Poslanica Efežanima 6, 13)

 • zbog vašeg udjela u evanðelju od onoga prvog dana sve do sada - (Poslanica Filipljanima 1, 5)

 • kako željno i oèekujem i nadam se da se ni zbog èega neæu smesti, nego da æe se mojom posvemašnjom odvažnošæu - kako uvijek tako i sada - Krist uzvelièati u mome tijelu, bilo životom, bilo smræu. (Poslanica Filipljanima 1, 20)

 • Štoviše, èak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem (Poslanica Filipljanima 3, 8)

 • Govorim to ne zbog oskudice, ta nauèen sam u svakoj prigodi biti zadovoljan. (Poslanica Filipljanima 4, 11)


“O Coração de Jesus não deixará cair no vazio a nossa oração se ela for plena de fé e de confiança.” São Padre Pio de Pietrelcina