Fondare 1025 Risultati per: svoga

 • Prema tome, tko to odbacuje, ne odbacuje èovjeka nego Boga koji svoga Duha Svetoga udahnjuje u vas. (Prva poslanica Solunjanima 4, 8)

 • Tada æe se otkriti Bezakonik. Njega æe Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga - (Druga poslanica Solunjanima 2, 8)

 • On je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bi uslišan zbog svoje predanosti: (Poslanica Hebrejima 5, 7)

 • I neæe više nitko uèiti sugraðanina i nitko brata svoga govoreæi: "Spoznaj Gospodina", ta svi æe me poznavati, malo i veliko, (Poslanica Hebrejima 8, 11)

 • Vjerom Noa, upuæen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjernièke pravednosti. (Poslanica Hebrejima 11, 7)

 • Smatra li se tko bogoljubnim, a ne obuzdava svoga jezika, nego zavarava srce svoje, isprazna je njegova bogoljubnost. (Jakovljeva poslanica 1, 26)

 • Ako doista izvršujete kraljevski zakon po Pismu: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, dobro èinite; (Jakovljeva poslanica 2, 8)

 • Zar se Abraham, otac naš, ne opravda djelima, kad na žrtvenik prinese Izaka, sina svoga? (Jakovljeva poslanica 2, 21)

 • Ne ogovarajte, braæo, jedni druge! Tko ogovara ili sudi brata svoga, ogovara i sudi Zakon. A sudiš li Zakon, nisi vršitelj nego sudac Zakona. (Jakovljeva poslanica 4, 11)

 • Ako dakle Ocem nazivate njega koji nepristrano svakoga po djelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti. (Prva Petrova poslanica 1, 17)

 • Tko god mrzi brata svoga, ubojica je. A znate da nijedan ubojica nema u sebi trajnoga, vjeènoga života. (Prva Ivanova poslanica 3, 15)

 • Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce - kako ljubav Božja ostaje u njemu? (Prva Ivanova poslanica 3, 17)


“Leve Deus aos doente; valera’ mais do que qualquer tratamento!” São Padre Pio de Pietrelcina