Fondare 26 Risultati per: proslavi

 • i došle su sluge kraljeve èestitati našem gospodaru kralju Davidu govoreæi: 'Neka Bog tvoj proslavi ime Salomonovo više od imena tvoga i prijestolje njegovo uzvisi više od tvoga.' Kralj se tada poklonio na svojoj postelji (Prva knjiga o kraljevima 1, 47)

 • Ako narod tvoj bude potuèen od neprijatelja jer se ogriješio o tebe, ali se ipak k tebi obrati i proslavi Ime tvoje i u ovom se Domu pomoli, (Prva knjiga o kraljevima 8, 33)

 • Ako narod tvoj poraze neprijatelji jer se ogriješio o tebe, ali se ipak k tebi obrati i proslavi Ime tvoje i u ovom se Domu pomoli i zavapije k tebi, (Druga knjiga Ljetopisa 6, 24)

 • Tako je bila ureðena sva Jahvina služba onoga dana da se proslavi Pasha i da se prinesu paljenice na Jahvinu žrtveniku po zapovijedi kralja Jošije. (Druga knjiga Ljetopisa 35, 16)

 • "Blagoslovljen neka je Jahve, Bog otaca naših, koji je nadahnuo srce kraljevo da proslavi Dom Jahvin u Jeruzalemu (Knjiga Ezrina 7, 27)

 • Proslavi na meni dobrotu svoju, ti koji od dušmana izbavljaš one što se utjeèu desnici tvojoj. (Psalmi 17, 7)

 • Zajaši i kreni za istinu, za vjernost i pravdu, zapni luk i desnicu svoju proslavi! (Psalmi 45, 5)

 • Èuj! Radost i spasenje odzvanja šatorima pravednika: Jahvina se proslavi desnica, (Psalmi 118, 15)

 • Jahvina me uzdigne desnica, Jahvina se proslavi desnica! (Psalmi 118, 16)

 • Izbavi nas, kao nekoæ, èudesima svojim, proslavi ime svoje, Gospode! (Knjiga Mudrosti 19, 19)

 • Obnovi znake i ponovi èudesa, proslavi ruku i desnicu svoju. (Knjiga Sirahova 36, 5)

 • Jahvi se svidjelo zbog njegove pravednosti da uzvelièa i proslavi Zakon svoj. (Izaija 42, 21)


“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina