Fondare 691 Risultati per: ljudi

  • U taj èas nasta velik potres: pade desetina grada, a u potresu poginu sedam tisuæa ljudi. Preživjele spopade strah te proslaviše Boga nebeskoga. (Otkrivenje 11, 13)

  • Èini znamenja velika: i oganj spušta s neba na zemlju naoèigled ljudi. (Otkrivenje 13, 13)

  • Ti se ne okaljaše sa ženama, djevci su! Oni prate Jaganjca kamo god poðe. Otkupljeni su od ljudi kao prvine Bogu i Jaganjcu; (Otkrivenje 14, 4)

  • Peti izli svoju èašu na prijestolje Zvijeri. I kraljevstvo joj prekriše tmine. Ljudi su grizli jezike od muke (Otkrivenje 16, 10)

  • I udariše munje i glasovi i gromovi i nasta potres velik, kakva ne bijaše otkako je ljudi - tako bijaše silan potres taj. (Otkrivenje 16, 18)

  • a iz neba se spusti na ljude tuèa velika, poput talenta. Ljudi su hulili Boga zbog zla tuèe jer zlo njezino bijaše silno veliko. (Otkrivenje 16, 21)

  • da se najedete mesa kraljeva, i mesa vojvoda, i mesa moguænika, i mesa konja i konjanika njihovih, i mesa svih moguæih ljudi, slobodnjaka i robova, malih i velikih!" (Otkrivenje 19, 18)


“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina