Fondare 1320 Risultati per: kako

 • Jahve se sjeti Sare kako je rekao i uèini joj kako je obeæao: (Knjiga Postanka 21, 1)

 • I poslije osam dana obreza Abraham svoga sina Izaka, kako mu je Bog naredio. (Knjiga Postanka 21, 4)

 • a sama ode i sjede nasuprot, daleko koliko luk može dobaciti. Govorila je u sebi: "Neæu da vidim kako dijete umire." Sjedeæi tako, udari u jecanje. (Knjiga Postanka 21, 16)

 • Èim je vidio nosnu viticu i narukvice na rukama svoje sestre te èuo kako je njegova sestra Rebeka rekla: "Ovako mi je èovjek govorio", on poðe onome koji je još stajao kod deva na studencu. (Knjiga Postanka 24, 30)

 • Rebeka je, eto, pred tobom: uzmi je pa idi, neka bude ženom sinu tvoga gospodara, kako je Jahve rekao." (Knjiga Postanka 24, 51)

 • Kako su se ondje duže zadržali, kralj Filistejaca Abimelek jednom pogleda kroz prozor i opazi kako Izak miluje svoju ženu Rebeku. (Knjiga Postanka 26, 8)

 • Nato Abimelek pozove Izaka te reèe: "Tako, ona ti je žena! Kako si mogao reæi da ti je sestra?" Izak mu odgovori: "Jer sam mislio da bih zbog nje mogao poginuti." (Knjiga Postanka 26, 9)

 • Onda mi pripremi ukusan obrok, kako volim, te mi ga donesi da blagujem, pa da te mognem blagosloviti prije nego umrem." (Knjiga Postanka 27, 4)

 • Rebeka reèe svome sinu Jakovu: "Upravo sam èula kako tvoj otac govori tvome bratu Ezavu: (Knjiga Postanka 27, 6)

 • A sad, sine moj, poslušaj me i uèini kako ti naredim. (Knjiga Postanka 27, 8)

 • Otiði k stadu i odande mi donesi dva lijepa kozleta, a ja æu od njih prirediti ukusan obrok tvome ocu, kako on voli. (Knjiga Postanka 27, 9)

 • Ode on, naðe i donese svojoj majci, a njegova majka priredi ukusan obrok, kako je njegov otac volio. (Knjiga Postanka 27, 14)


“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina