Fondare 47 Risultati per: gnjevu

 • Jer svi naši dani proðoše u gnjevu tvojemu, kao uzdah dovršismo godine svoje. (Psalmi 90, 9)

 • Stog se zakleh u svom gnjevu: 'Nikad neæe uæi u moj pokoj!'" (Psalmi 95, 11)

 • Kroz nevolje kad budem kroèio, život mi èuvaj, pruži ruku proti gnjevu mojih dušmana; nek' me tvoja spasi desnica! (Psalmi 138, 7)

 • Prikupila se tako cijela vojska te su udarali u svom gnjevu na krivce i u svojoj srdžbi na bezakonike. Ostali se razbježaše - da se spase - po poganskim zemljama. (Prva knjiga o Makabejcima 2, 44)

 • On gnjevu nije odolio ni snagom tjelesnom ni silom oružja nego je rijeèju svojom pokorio zatornika spomenuv otaèke prisege i zavjete. (Knjiga Mudrosti 18, 22)

 • Gorèina duše spopada èovjeka koji je vina previše popio, u strasti i u gnjevu. (Knjiga Sirahova 31, 29)

 • Ali se na njega razgnjeviše neprijatelji i pozavidješe mu u pustinji, ljudi Datanovi i Abiramovi, Korah i njegovi u mržnji i gnjevu. (Knjiga Sirahova 45, 18)

 • Zapovijed dadoh svetim svojim ratnicima, gnjevu svom pozvah svoje junake koji slave velièanstvo moje. (Izaija 13, 3)

 • Jahve æe zagrmjet glasom velièajnim i pokazat ruku svoju što udara u jarosnu gnjevu, sred ognja zatornog, iz olujna pljuska i krupÄe kamene. (Izaija 30, 30)

 • - U kaci sam sam gazio, od narodÄa nikog ne bijaše. U gnjevu ih svom izgazih i zgnjeèih u svojoj jarosti. Krv mi njihova poprska haljine, iskaljah svu odjeæu svoju. (Izaija 63, 3)

 • U gnjevu svom satrijeh narode, u bijesu sve ih izgazih i zemlju polih krvlju njihovom! (Izaija 63, 6)

 • Kazni me, Jahve, ali po pravici, ne u gnjevu, da nas ne zatreš. (Jeremija 10, 24)


“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina