Fondare 7 Risultati per: dobrih

  • Neka skupljaju od svakog žita za sedam dobrih godina što dolaze; neka s ovlaštenjem faraonovim sabiru žito za hranu i pohranjuju ga po gradovima. (Knjiga Postanka 41, 35)

  • Rekoše tada jedan drugome: "Ne smijemo tako raditi. Današnji je dan pun dobrih vijesti, a mi šutimo. Ako doèekamo jutro, bit æemo krivi. Zato poðimo! Javimo dvoru novost." (Druga knjiga o kraljevima 7, 9)

  • Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova. (Evanðelje po Mateju 7, 18)

  • koja ima svjedoèanstvo dobrih djela: da je djecu odgojila, da je bila gostoljubiva, da je svetima noge prala, da je nevoljnima pomagala, da se svakom dobru djelu posveæivala. (Prva poslanica Timoteju 5, 10)

  • U svemu se pokaži uzorom dobrih djela: u pouèavanju - nepokvarljivost, ozbiljnost, (Poslanica Titu 2, 7)

  • On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i oèisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela. (Poslanica Titu 2, 14)

  • A mudrost odozgor ponajprije èista je, zatim mirotvorna, milostiva, pouèljiva, puna milosrða i dobrih plodova, postojana, nehinjena. (Jakovljeva poslanica 3, 17)


“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina