Fondare 10 Risultati per: upłynął

  • I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy. (Księga Rodzaju 1, 5)

  • Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi. (Księga Rodzaju 1, 8)

  • I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci. (Księga Rodzaju 1, 13)

  • I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty. (Księga Rodzaju 1, 19)

  • I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. (Księga Rodzaju 1, 23)

  • A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty. (Księga Rodzaju 1, 31)

  • Wreszcie rzekł Jakub do Labana: Ponieważ czas już upłynął, daj mi córkę twą za żonę, abym się z nią połączył. (Księga Rodzaju 29, 21)

  • A gdy ten rok upłynął, przyszli w następnym i oznajmili mu: Nie mamy co ukrywać przed tobą, panie mój, że gdy już wyczerpały się nam pieniądze i gdy stada nasze są u ciebie, nie pozostało nam nic, co moglibyśmy dać tobie, panie, oprócz nas samych i naszej ziemi! (Księga Rodzaju 47, 18)

  • Od chwili przybycia arki do Kiriat-Jearim upłynął długi okres lat dwudziestu. Cały dom Izraela zatęsknił za Panem. (1 Księga Samuela 7, 2)

  • Nazwijcie faraona, króla egipskiego, imieniem: Wrzawa, gdy czas upłynął. (Księga Jeremiasza 46, 17)


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina