Fondare 93 Risultati per: siedmiu

 • W ciągu tych siedmiu dni winien on jako całopalenie złożyć dla Pana siedem młodych cielców, siedem baranów, zwierzęta bez skazy, codziennie przez siedem dni, a jako ofiarę przebłagalną codziennie jednego kozła. (Księga Ezechiela 45, 23)

 • W miesiącu zaś siódmym, dnia piętnastego tegoż miesiąca, z powodu święta ofiaruje to samo, w ciągu siedmiu dni, jak również ofiarę przebłagalną, całopalenie, ofiarę z pokarmu i oliwę. (Księga Ezechiela 45, 25)

 • A Ten będzie pokojem. Jeśli Asyria wtargnie do naszego kraju, jeśli stąpać będzie po naszych pałacach, wzbudzimy przeciw niej siedmiu pasterzy i ośmiu książąt ludu. (Księga Micheasza 5, 4)

 • Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy, niż był poprzedni. Tak będzie i z tym przewrotnym plemieniem. (Ewangelia Mateusza 12, 45)

 • Ani owych siedmiu chlebów na cztery tysiące, i ileście koszów zebrali? (Ewangelia Mateusza 16, 10)

 • Otóż było u nas siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł, a ponieważ nie miał potomstwa, zostawił swoją żonę bratu. (Ewangelia Mateusza 22, 25)

 • Do którego więc z tych siedmiu należeć będzie przy zmartwychwstaniu? Bo wszyscy ją mieli [ za żonę ]. (Ewangelia Mateusza 22, 28)

 • Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając, nie zostawił potomstwa. (Ewangelia Marka 12, 20)

 • I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. (Ewangelia Marka 12, 22)

 • Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. (Ewangelia Marka 12, 23)

 • Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. (Ewangelia Łukasza 20, 29)

 • Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. (Ewangelia Łukasza 20, 33)


“A prática das bem-aventuranças não requer atos de heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações pelas quais a pessoa passa.” São Padre Pio de Pietrelcina