Fondare 9 Risultati per: pozdrawia

  • Pozdrawia was współpracownik mój Tymoteusz oraz Lucjusz, Jazon i Sozypater, moi rodacy. (List do Rzymian 16, 21)

  • Pozdrawia was Gajus, który jest gospodarzem moim i całego Kościoła. (List do Rzymian 16, 23)

  • Pozdrawia was Erast, skarbnik miasta, i Kwartus, brat. (List do Rzymian 16, 24)

  • Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, kuzyn Barnaby, co do którego otrzymaliście zlecenia: Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie - (List do Kolosan 4, 10)

  • Pozdrawia was rodak wasz Epafras, sługa Chrystusa Jezusa zawsze walczący za was w modlitwach o to, abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej. (List do Kolosan 4, 12)

  • Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz, i Demas. (List do Kolosan 4, 14)

  • Pozdrawia cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie, (List do Filemona 1, 23)

  • Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn. (1 List Piotra 5, 13)

  • albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów. (2 List Jana 1, 11)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina