Fondare 12 Risultati per: poranek

 • I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy. (Księga Rodzaju 1, 5)

 • Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi. (Księga Rodzaju 1, 8)

 • I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci. (Księga Rodzaju 1, 13)

 • I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty. (Księga Rodzaju 1, 19)

 • I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. (Księga Rodzaju 1, 23)

 • A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty. (Księga Rodzaju 1, 31)

 • Rano powiesz: Któż sprawi, by nadszedł wieczór, a wieczorem: Któż sprawi, by nadszedł poranek - a to ze strachu, który twe serce będzie odczuwać na widok, jaki stanie przed twymi oczami. (Księga Powtórzonego Prawa 28, 67)

 • Potem powiedział swoim sługom, aby grób zasypali, zanim nastanie poranek. (Księga Tobiasza 8, 18)

 • Życie roztoczy swój blask jak południe, mrok się przemieni w poranek. (Księga Hioba 11, 17)

 • Mrokiem zda się im dojrzany poranek, przywykli do grozy nocy. (Księga Hioba 24, 17)

 • To Ten, który uczynił Plejady i Oriona, który przemienia ciemności w poranek, a dzień w noc zaciemnia, Ten, który wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi - Pan jest imię Jego. (Księga Amosa 5, 8)

 • Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach! Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w mocy ich rąk. (Księga Micheasza 2, 1)


“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina