Fondare 597 Risultati per: kraju

  • W całym kraju - wyrocznia Pana - dwie części zginą i śmierć poniosą, trzecia część tylko ocaleje. (Księga Zachariasza 13, 8)

  • Gdy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą. (Ewangelia Mateusza 8, 28)

  • Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. (Ewangelia Marka 5, 1)

  • Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; (Ewangelia Łukasza 3, 1)

  • Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; (Ewangelia Łukasza 4, 25)

  • I przypłynęli do kraju Gergezeńczyków, który leży naprzeciw Galilei. (Ewangelia Łukasza 8, 26)

  • Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Charanie. A stąd po śmierci ojca przesiedlił go /Bóg/ do tego kraju, który wy teraz zamieszkujecie. (Dzieje Apostolskie 7, 4)

  • Gniewał się bardzo na mieszkańców Tyru i Sydonu. Lecz oni razem przybyli do niego, pozyskali Blasta, podkomorzego królewskiego, i prosili o pokój, ponieważ sprowadzali żywność z kraju króla. (Dzieje Apostolskie 12, 20)

  • Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. (Dzieje Apostolskie 13, 49)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina