Fondare 88 Risultati per: kamień

 • A złoto owej krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony. (Księga Rodzaju 2, 12)

 • trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdyż słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. (Księga Rodzaju 28, 11)

 • Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę. (Księga Rodzaju 28, 18)

 • Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę. (Księga Rodzaju 28, 22)

 • Tam ujrzał studnię w polu i trzy stada owiec wylegujących się wokół niej; z tej bowiem studni pojono stada. Wielki zaś kamień przykrywał jej otwór. (Księga Rodzaju 29, 2)

 • Toteż gromadzono tu wszystkie stada i wtedy dopiero odsuwano kamień znad otworu studni, a po napojeniu owiec przesuwano go znów na dawne miejsce nad otwór studni. (Księga Rodzaju 29, 3)

 • A gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata swej matki, i trzodę tegoż Labana, zbliżył się, odsunął kamień znad otworu studni i napoił trzodę Labana. (Księga Rodzaju 29, 10)

 • Wtedy Jakub wybrał jeden kamień i postawił jako stelę, (Księga Rodzaju 31, 45)

 • Jakub ustawił stelę na jej grobie. - Kamień tan stoi na grobie Racheli po dziś dzień. (Księga Rodzaju 35, 20)

 • Sefora wzięła ostry kamień i odcięła napletek syna swego i dotknęła nim nóg Mojżesza, mówiąc: Oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie. (Księga Wyjścia 4, 25)

 • Strach i przerażenie owładnęły nimi. Wobec siły ramienia Twego stali się jak kamień, aż przejdzie lud Twój, o Panie, aż przejdzie lud, któryś sobie nabył. (Księga Wyjścia 15, 16)

 • Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. (Księga Wyjścia 17, 12)


“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina