Fondare 183 Risultati per: córki

 • A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki. (Księga Rodzaju 5, 4)

 • A po urodzeniu się Enosza żył osiemset siedem lat i miał synów oraz córki. (Księga Rodzaju 5, 7)

 • I żył Enosz po urodzeniu się Kenana osiemset piętnaście lat, i miał synów oraz córki. (Księga Rodzaju 5, 10)

 • A po urodzeniu mu się Mahalaleela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i miał synów i córki. (Księga Rodzaju 5, 13)

 • A po urodzeniu się Jereda żył osiemset trzydzieści lat i miał synów i córki. (Księga Rodzaju 5, 16)

 • A po urodzeniu się Henocha Jered żył osiemset lat i miał synów i córki. (Księga Rodzaju 5, 19)

 • Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki. (Księga Rodzaju 5, 22)

 • Po urodzeniu się Lameka żył jeszcze siedemset osiemdziesiąt dwa lata i miał synów i córki. (Księga Rodzaju 5, 26)

 • Lamek po urodzeniu się Noego żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i miał synów i córki. (Księga Rodzaju 5, 30)

 • A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. (Księga Rodzaju 6, 1)

 • Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. (Księga Rodzaju 6, 2)

 • Po urodzeniu się Arpachszada Sem żył pięćset lat i miał synów i córki. (Księga Rodzaju 11, 11)


“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina