Fondare 401 Risultati per: będziecie

 • Nie będziecie obcinać w kółko włosów na głowie. Nie będziesz golił włosów po bokach brody. (Księga Kapłańska 19, 27)

 • Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan! (Księga Kapłańska 19, 28)

 • Będziecie zachowywać moje szabaty i szanować mój święty przybytek. Ja jestem Pan! (Księga Kapłańska 19, 30)

 • Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Księga Kapłańska 19, 31)

 • Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. (Księga Kapłańska 19, 33)

 • Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Księga Kapłańska 19, 34)

 • Nie będziecie popełniać niesprawiedliwości w wyrokach, w miarach, w wagach, w objętości. (Księga Kapłańska 19, 35)

 • Będziecie mieć wagi sprawiedliwe, odważniki sprawiedliwe, sprawiedliwą efę, sprawiedliwy hin. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej! (Księga Kapłańska 19, 36)

 • Będziecie strzec wszystkich ustaw moich i wszystkich wyroków moich. Będziecie je wykonywać. Ja jestem Pan! (Księga Kapłańska 19, 37)

 • Będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was uświęca! (Księga Kapłańska 20, 8)

 • Będziecie strzec wszystkich moich ustaw i wszystkich moich wyroków i będziecie je wykonywać, aby was nie wypluła ziemia, do której was wprowadzam, abyście mieszkali w niej. (Księga Kapłańska 20, 22)

 • Nie będziecie postępować według obyczajów narodu, który wypędzam przed wami. Ponieważ wszystkie te rzeczy czynili, napełnili Mnie obrzydzeniem. (Księga Kapłańska 20, 23)


“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina