Fondare 688 Risultati per: avea

 • care avea altarul de aur pentru tămâiere, arca alianţei acoperită peste tot cu aur, în care se afla un vas din aur cu mană, toiagul lui Áaron ce înfrunzise şi tablele alianţei. (Scrisoarea către Evrei 9, 4)

 • Altfel nu ar înceta oare jertfele aduse, dacă cei care aduc cult, curăţaţi o dată pentru totdeauna, nu ar mai avea conştiinţa păcatelor? (Scrisoarea către Evrei 10, 2)

 • Prin credinţă, Abrahám a ascultat atunci când a fost chemat să plece spre un loc pe care avea să-l primească drept moştenire şi a plecat fără să ştie unde merge. (Scrisoarea către Evrei 11, 8)

 • considerând ca o bogăţie mai mare dispreţul pentru Cristos decât bogăţiile Egiptului, pentru că avea privirea aţintită spre răsplată. (Scrisoarea către Evrei 11, 26)

 • Fraţii mei, să nu fie mulţi dintre voi care devin învăţători, ştiind că noi vom avea o judecată mai aspră. (Scrisoarea sf. apostol Iacób 3, 1)

 • Ei au cercetat când şi în ce vremuri avea în vedere Duhul lui Cristos, care era în ei, atunci când dădea mărturie de mai înainte despre suferinţele lui Cristos şi gloria de după ele. (Scrisoarea întâi sf. apostol Petru 1, 11)

 • Aş avea multe să-ţi scriu, dar nu vreau s-o scriu cu cerneală şi pană. (Scrisoarea a treia a sf. apostol Ioan 1, 13)

 • Nu te teme de ceea ce vei avea de suferit! Iată că diavolul este gata să arunce pe unii dintre voi în închisoare, ca să vă pună la încercare, şi veţi avea o strâmtorare de zece zile! Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 2, 10)

 • Fiinţa cea dintâi era asemenea unui leu; a doua fiinţă, asemenea unui viţel; a treia fiinţă avea o faţă ca de om, iar a patra fiinţă era asemenea unui vultur care zboară. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 4, 7)

 • Şi am văzut şi, iată, un cal alb, iar cel care şedea pe el avea un arc! I s-a dat o coroană şi a pornit învingător ca să învingă. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 2)

 • Când a desfăcut cel de-al treilea sigiliu, am auzit-o pe cea de-a treia fiinţă, spunând: „Vino!”. Şi am văzut şi, iată, un cal negru, iar cel care şedea pe el avea în mâna lui o balanţă! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 5)

 • A venit atunci un alt înger şi a stat în picioare înaintea altarului. El avea un vas de aur pentru tămâiere şi i s-a dat multă tămâie ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor pe altarul cel de aur care este înaintea tronului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 8, 3)


“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina