25. jedinomu Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu: slava, velièanstvo, vlast i moæ i prije svakoga vijeka, i sada, i u sve vijeke. Amen.

“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina