26. Zbog toga su ti dani nazvani Purim, prema rijeèi Pur. Zato prema svem sadržaju toga pisma i prema onome što su vidjeli i što im bijaše preneseno

“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina