12. On je doista odbio one koji su zavojevali na Sveti grad.

“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina