9. A potem Bóg rzekł: Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha! A gdy tak się stało,

“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina